גבולות השפה

ראיון עם מיכל לברטוב בבלוג באתר של בית אבי חי, 19 אוגוסט 2013.

כתב עת חדש ושמו "מכאן ואילך", שעומד לראות אור בברלין, מנסה לערער על ניכוס העברית בידי מדינת ישראל. טל חבר־חיבובסקי, המייסד והעורך, מסביר מדוע זה נדרש.

לקריאת הראיון באתר של בית אבי חי.