טל חבר־חיבובסקי חולם על עברית כשפה בלי מדינה, צבא, משטרה או פקידוּת

ראיון עם גדי גולדברג במגזין שפיץ מחודש יולי 2016.

המטרה של ׳מכאן ואילך׳ היא לאסוף את המקומות העבריים המפוזרים בזמן ובמרחב, לא בבחינת ׳קיבוץ גלויות׳ אל טריטוריה אחת, אלא בבחינת איסוף סביב טקסט משותף, יצירתו של שיח שמקשר בין הנקודות המפוזרות

לקריאת הראיון באתר מגזין שפיץ.