עברית דיאספורית. שיחה עם טל חבר־חיבובסקי

ראיון עם עירד בן יצחק בבלוג „השואל החביב“, 21 אוקטובר 2012.

עברית היתה מעולם ומתמיד שפה בשינוי, במשא ומתן. נהוג לחשוב שעברית היתה שפתם של הציונים בעוד שיידיש היתה שפתו של הבונד. התמונה מורכבת יותר, ויש לה היסטוריה ארוכה יותר. הדיבור והכתיבה בעברית תמיד היו, לפחות בשלוש־מאות השנים האחרונות, בלב השיח היהודי כאן. תנועת החסידות במזרח אירופה עשתה שימוש אחד בעברית, ותנועת ההשכלה בגרמניה, בגאליציה וברוסיה עשתה בה שימוש אחר.

לקריאת הראיון בבלוג „השואל החביב“.